CV / KUNSTANMELDELSER
Modsætninger mødes
Om Rie Brødsgaards billedunivers


Der er på den ene eller anden måde næsten altid træer med i Rie Brødsgaards billeder. Den ene er af formel art. Træernes silhuetter giver en fast vertikal struktur i billeder, hvor der ellers sker en hel masse. De lægger sig som et trådnet over billedfladen, holder den i ro og giver balance og harmoni til en, undskyld udtrykket, underskov af ekspressive penselstrøg i malerierne og til de patchworkagtige mosaikker i collagerne.

Man kommer imidlertid ikke uden om, at træerne også kan have en mere symbolsk funktion. Hvis Rie Brødsgaard ønskede vertikale byggeelementer i billederne, kunne hun lige så godt have valgt rene geometriske former. Med sit valg af træet som gennemgående motiv ønsker hun at pege på det organiske i verden. På vækst, på liv, natur, sanselighed og på uforudsigelighed. Ofte ses træet side om side med menneskelige bygningsværker, broer, kraner, elmaster, højhuse og andre ingeniørmæssige bedrifter. Træet bliver sammen med blomsterne symbolet på den natur, uden hvilken tilværelsen ville blive fattigere.

Rent formelt kan de to størrelser, naturen og kulturen, også ses i modsætningen mellem de tilsyneladende spontant udførte penselstrøg og drivende farver og de geometriske former, kvadrater, rektangler og cirkler, man også finder i Rie Brødsgaards kompositioner.

Et tredje element spiller ind i billederne. På mange af dem ser man skrift og bogstaver brede sig over billedfladen. Det kan være klare rationelle typer, som man finder dem i bøger og aviser, eller det kan være en personlig og sirlig håndskrift. En håndskrift, der har en klar kalligrafisk skønhedsværdi i sig selv i kontrast til de mere objektive og neutrale sætninger.

I det hele taget spiller modsætninger en stor, for ikke at sige altafgørende rolle i Rie Brødsgaards billedunivers. Vi har allerede set modsætningen mellem det organisk naturlige og det ingeniørmæssigt geometriske. Der er modsætningen mellem strukturel klarhed og spontane ekspressive penselstrøg, ligesom der spilles på kontrasterne mellem en asketisk sort/hvid palet og stærkt lysende farver. Endelig kan man tale om kontrasten mellem træsilhuetternes næsten popkunstsagtige todimensionalitet og de mange lag af maling, der giver billederne en stor og dynamisk rumlighed.

Alle disse modsætninger og forskellige kompositionelle greb forbinder Rie Brødsgaard, så hvert billede på én gang står grafisk klart, fast og harmonisk og dynamisk, levende og kraftfuldt. Det hele går med andre ord op i en højere enhed. Noget af en bedrift.

Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllands Posten, redaktør af Kunstavisen
 
 
Rie Brødsgaard Labyrintisk overskuelighed


Der er en verden til forskel, og der er verdener i verdenen. Hverken Columbus eller Columbine opdagede noget uden at kigge sig omkring. Det undersøgende, det legende er langt hen ad vejen forudsætningen for at fare kvalificeret vild og finde noget, og noget andet end det forventede. Den der søger skal finde, og den der vover at dykke ned i kaninhullet og ind i kunsten bliver muligvis aldrig den samme igen, men måske sig selv. Et skræmmende møde. Eller et fornøjeligt. Eller begge dele.
At kigge efter labyrintens udgang er at se i den forkerte retning. Indenfor er der huse, mennesker og streger der ligner noget, når de ikke bare ligner streger. Indenfor er der citater af udenfor. Afrevne bydele blander sig med de virkeligheder der ligger lige for. Her er en både samler og spreder i gang. Der hentes ind med hænder og øjne uden skelen til oprindelig kvalitet. Det der ses og berøres ER. Det der ER kan bruges og gøres til billeder der i sig selv er sammenstykket virkelighed der som kort over labyrinten viser frem til nye værker. Der er ingen ende på vildvejene og tyngdekraften eksisterer ikke på en flade. Når man kigger ned i en sø ser man både himlen over sig, vandet under sig, sig selv og det der er under vandet. Rie Brødsgaards billeder har noget af den samme diffuse klarhed og muligheden for at opdage at man kigger på noget andet end det man så efter. Verdenen vokser stadig og der vil altid være hvide pletter på landkortene. Om ikke andet vil kunstnerne tilføje dem. Og det er godt.

Bjørn Ignatius Øckenholt
Rie Brødsgaard | CVR: 34019568 | Lundsmindevej 16, 6000 Kolding - Danmark | Tlf.: 22387881 | mail@rieskunstgalleri.dk